Ny Ålandsguide

Åland - Gästhamnar, Farleder och Ankarplatser, tredje reviderade upplagan våren 2018

 

Anders Hellberg, Peter Bergström, Kerstin Benckert, Ben Johans

 

Vår klassiska hamnguide över Åland har kommit ut i fyra upplagor sedan 2012 - två svenska, en finsk och en tysk. En tredje reviderad svensk upplaga kom till båtmässorna 2018.

 

Den nya svenska upplagan har ett antal nya hamnar och en uppdatering av alla faktaupgifter samt delvis ny grafik och nya bilder.

 

Guiden innehåller flygbilder, hamnskisser och all tänkbar detaljinformation över 70 åländska hamnar samt tio tillfartshamnar i Sverige och sex i Åboland.

Förutom detaljerad hamninformation finns också ett 20-tal textkapitel om att segla på Åland – allt från information om åländsk självstyrelse och historia till praktiska tips om ankring, radiofrekvenser och var man bäst bunkrar till båten.

 

I en unik sammanställning kan man på en karta se var storfärjorna befinner sig och när svall och sug kan påverka hamnarna längs farlederna i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

Ett särskilt kapitel behandlar också frågan om allemansrätten på Åland, var gästande båtar får ta natthamn och hur man får röra sig i farlederna.

 

Utkom mars 2018

 

Finns hos nätbokhandeln Bokus, Hjertmans, Nautiska Magasinet, Kartbutiken, Captains, Benn's och Akademibokhandeln i City med flera.

 

Pris 330-490 kronor beroende på återförsäljare